Migration under kontrol

Vi har brug for, at EU får styr på sine ydre grænser. Vi skal have kontrol med migrationen i Europa, så danskere kan føle sig trygge i Danmark. Voldelige konflikter øger presset, men vi skal have klare retningslinjer og fokusere på løsninger i konflikternes nærområder.

Danskerne skal være trygge i Danmark. I en tid med voldelige konflikter i flere dele af verden, trænger migranter og flygtning sig på Europas grænser. Det stiller krav til EU, og der bør gøres meget mere for at sikre EU’s ydre grænser. Det skal ske gennem en øget og bedre indsats i konflikternes nærområder.

Vi skal i EU samarbejde om et effektivt og etisk forsvarligt asylsystem, hvor man søger asyl fra centre i tredjelande. Og så skal vi styrke grænsesamarbejdet i Frontex og patruljeringen af Middelhavet samt stoppe den illegale og livsfarlige industri med menneskesmugling. Ligeledes vil vi i handels- og udviklingssamarbejdet med tredjelande sætte større fokus på samarbejder der mindsker migrationen.

Klare retningslinjer for migration til Europa – ingen masseindvandring

Vi skal have styr på migrationen.

Jeg ønsker et opgør med det asylsystem, hvor det automatisk giver ret til ophold i Europa, så snart folk fra tredjelande sætter deres fod på europæisk jord. Det er uholdbart og kortsigtet. De mennesker, som skal have ophold i Europa, skal udvælges fra velfungerende centre i nærområderne, og de skal udvælges efter deres kompetencer og muligheder for at fungere i Danmark – og antallet bestemmer vi selv.

Asylbehandling i velfungerende flygtningecentre uden for Europa vil på samme tid underminere forretningen for de menneskesmuglere, der tjener stort på andre menneskers ulykke og desperation.

Asylcentre i nærområderne med ordnede og effektive forhold vil således medvirke til, at vi hjælper etisk forsvarligt, retfærdigt og effektivt.

I Europa-Parlamentet vil jeg bl.a. arbejde for:

  • At styrke grænsesamarbejdet i Frontex og patruljeringen af Middelhavet
  • At etablere asylcentre i nærområderne uden for EU
  • At sætte fokus på handels- og udviklingssamarbejdet med tredjelande