Respekt for loven og vores fælles værdier

Det danske samfund bygger på tillid. Men ikke alle føler sig forpligtet over for vores fælles love og værdier. Det er vigtigt, at kriminalitet har mærkbare konsekvenser. Og så skal vi stille større krav til udlændinge om at lære dansk og forsørge sig selv.

 

Et styrket og mere lokalt politi

Der skal slås hårdt og hurtigt ned på kriminalitet. Det kræver, at politiet er til stede der, hvor kriminaliteten sker. Derfor ønsker vi et styrket og lokalt politi. Helt konkret ønsker vi at uddanne flere politibetjente. Samtidig vil vi ansætte 150 ekstra politibetjente, der har lokalt politiarbejde som deres primære funktion. Og vi vil investere i flere mobile politistationer, der skal skabe mere lokal tryghed. For vi vil gøre livet tryggere for dig – og hårdere for de kriminelle.

Derfor vil vi:

 • Uddanne flere politibetjente.
 • Ansætte flere politibetjente i hele Danmark, der hovedsageligt arbejder med lokalt politiarbejde.
 • Investere i flere mobile politistationer.

Højere straffe til forbrydere og bedre vilkår for ofre

Straffen for kriminalitet skal være høj og konsekvent. For kriminelle skal føle, at deres handlinger har en klar og mærkbar konsekvens. Samtidig er det et mål i sig selv, at personer, der har begået grove forbrydelser, sidder bag lås og slå og dermed er afholdt fra at begå ny kriminalitet. Det handler om retfærdighed – særligt for ofrene.

Når man bliver udsat for eksempelvis vold eller voldtægt, er det statens opgave at beskytte og passe på ofrene – og fange gerningsmanden. Det Konservative Folkeparti står altid på ofrenes side, fordi vi mener, at deres trivsel vægter langt højere end de kriminelles. Vi ønsker bedre vilkår for ofrene og højere straffe til de kriminelle.

Derfor vil vi:

 • Sikre høje straffe for personfarlig kriminalitet. Eksempelvis skal brugen af samfundstjeneste mindskes, så flere voldsmænd kommer i fængsel.
 • Forkorte ventetiden i straffesager.
 • Etablere danske fængselspladser i udlandet, så færre kriminelle udlændinge afsoner i Danmark.
 • Straffe bandekriminalitet hårdt
 • Sætte hårdt ind mod indbrud i borgernes hjem, så flere får en hård straf.

Et opgør med parallelsamfund

Der findes i dag dele af Danmark, som ikke følger de danske love og værdier. Bander- og rockergrupper trives i disse områder, hvor unge mennesker bliver rekrutteret til et liv på den forkerte side af loven. Det skal vi ikke acceptere.

Vi mener, at det er ødelæggende for vores samfund, at unge drenge og piger vokser op i miljøer, hvor utryghed, manglende evne til at tale dansk, social kontrol, arbejdsløshed og kriminalitet fylder en alt for stor del af hverdagen. Vi ønsker et opgør med parallelsamfund.

Derfor vil vi:

 • Give politiet mulighed for at skærpe straffen for kriminalitet begået i ghettoområder.
 • Sikre flere politibetjente i udsatte boligområder.
 • Smide kriminelle i ghettoområderne hurtigere ud af deres bolig.

Indvandrere skal lære dansk og forsørge sig selv

Hvis man kan bidrage, så skal man bidrage. Det er én af de kerneværdier, vi har opbygget vores velfærdssamfund på – og det skal vi værne om. Derfor skal udlændinge forsørge sig selv, når de kommer til Danmark, for vi har ikke plads til, at vores velfærdsgoder bliver opfattet som et tag-selv-bord. Samtidig skal udlændinge lære at tale dansk. Det skaber bedre betingelser for en vellykket integration.

Derfor vil vi:

 • Tvinge udsatte indvandrerbørn i danske dagtilbud, så de lærer sproget.
 • Forhøje kravene til indvandrere på offentlig forsørgelse, så man fremover skal arbejde 365 timer om året for at få den fulde kontanthjælp udbetalt.
 • Bremse tilflyttere på offentlig forsørgelse til udsatte boligområder.
 • Give bøde, hvis man nægter at deltage i danskundervisning.
 • Udvide IGU-ordningen, så den er åben for alle på integrationsydelse.