Vækst og arbejdspladser

Danske virksomheder har brug for en stærk stemme i EU. Omkring en halv million danske job afhænger af det indre marked. Jeg vil fjerne unødvendige byrder og give virksomheder bedre muligheder for at handle med resten af verdenen.

Danmark tjener mange penge, når vi handler med resten af Europa. Omkring en halv million danske job afhænger direkte af, at vi frit kan sælge vores varer i EU’s indre marked, og mere end 850.000 danske job er knyttet til eksport på det globale marked via EU’s handelsaftaler.

Også derfor er EU vigtig for Danmark.

Jeg vil fortsætte Bendt Bendtsens arbejde for at forbedre og liberalisere det indre marked. Vi skal fjerne handelshindringer for både forbrugere og virksomheder. Især små og mellemstore virksomheders vilkår skal gøres mere smidige og stimulere til mere vækst. Og så skal handel med tjeneste- og serviceydelser og den grænseoverskridende internethandel fungere mere enkelt mellem landene – det er en klar fordel for danske virksomheder.

Vi er store tilhængere af arbejdskraftens frie bevægelighed i Europa. Danskere skal kunne rejse ud for at arbejde og uddanne sig i andre europæiske lande, og vi nyder godt af, at europæere kan komme her til for at arbejde. Begge dele bidrager til vækst i Danmark.

Vi har næsten fuld beskæftigelse i Danmark, og derfor skal vores virksomheder nemt kunne hente dygtige medarbejdere rundt omkring i Europa. Reglerne skal indrettes, så vi kan tage imod kvalificeret arbejdskraft, som bidrager positivt til dansk økonomi uden at åbne for tilstrømning af velfærdsmigranter.

Vækst gennem global frihandel – flere frihandelsaftaler

EU er blandt verdens tre største økonomier, og for at holde sig i den liga skal Europa skal fortsat være åben over for handel med omverdenen.

Det er gennem aftaler med vigtige handelspartnere, at vi forsat sikrer vækst i Danmark og et stærkt og stabilt Europa. Det tjener danske erhvervsinteresser bedst.

Gennem EU kan vi forhandle om direkte markedsadgang til 500 millioner europæere, og via EU kan vi få effektiv adgang til det globale marked.

EU skal værne om de internationale spilleregler for handel – herunder fundamentet i Verdenshandelsorganisationen – og arbejde for global respekt for de fundamentale frihandelsprincipper. Det giver forudsigelighed og fairness i verdensøkonomien.

I Europa-Parlamentet vil jeg bl.a. arbejde for:

  • At få flere frihandelsaftaler med lande uden for EU – og gerne med miljøkrav, så vi understøtter den grønne omstilling internationalt
  • At lempe administrative byrder til gavn for danske virksomheder, fx på GDPR-området
  • At modernisere og liberalisere det indre marked, bl.a. inden for tjeneste- og serviceydelser