Klima og energi

Danmark har brug for maksimal indflydelse på EU’s klima- og energipolitik. Vi skal bekæmpe klimaforandringerne ved i fællesskab at sætte og overholde ambitiøse klima- og energimål. Kun sådan kan vi videregive en bedre klode til vores børn og børnebørn, end den vi selv modtog.

For mig er det en hjertesag, at vi passer på vores klode. Danmark skal aktivt påvirke EU til at realisere ambitiøse, og ansvarlige klima-, miljø- og energimål. Og det skal gøres på en måde, der understøtter en bæredygtig vækst i Europa.

Kun på den måde kan vi efterlade en bedre klode til de kommende generationer, end den vi selv overtog.   

For klima- og miljøudfordringer holder sig ikke til landegrænser og kræver derfor fælles indsatser. Det gælder eksempelvis udledning af CO2, pesticider i vores drikkevand eller hormonforstyrrende stoffer i vores fødevarer, som alle er områder, hvor vi bliver nødt til at løse udfordringerne i fællesskab.

En klimavenlig energiproduktion – og store eksportmuligheder

I stedet for at importere energi for milliarder af euro dagligt bør vi dele Europas energiressourcer bedre inden for EU’s energiunion samt mindske vores afhængighed af ustabile leverandører som Rusland og Mellemøsten.

Jeg vil arbejde for en bedre sammenhæng mellem erhvervsudvikling og bæredygtighed. Det gør vi blandt andet ved at fremme EU’s globale konkurrenceevne og forsyningssikkerhed og ved at fremme endnu flere danske grønne eksportsuccesser. Det er nemlig ikke kun kloden, der har gavn af en ambitiøs klima- og energipolitik – det har danske virksomheder også.

I Danmark er vi nemlig eksperter i grøn teknologi, og gennem aktiv deltagelse i EU kan vores løsninger komme ud og virke for hele verden. For mens den globale grønne omstilling er en udfordring for kloden, er det også en fantastisk eksportmulighed for danske virksomheder.

I Europa-Parlamentet vil jeg bl.a. arbejde for:

  • At sætte ambitiøse og bindende klimamål i EU med delmål for en overskuelig årrække

  • At indføre afgifter på flybrændstof, så giver vi virksomhederne et incitament til at vælge grønt og miljøvenligt brændstof

  • At indføre en klimamærkning, så forbrugerne kan gennemskue klimabelastning på forskellige produkter